Obsługa żurawi – co zrobić, aby uzyskać uprawnienia do kierowania takimi maszynami?

Aby podjąć pracę przy obsłudze żurawia, urządzenia dźwignicowego, należy uzyskać pozytywny wynik egzaminu państwowego, który odbywa się przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Jakie warunki powinien spełniać kursant?

Przede wszystkim powinna być to osoba pełnoletnia, która ukończyła 18 lat, a także posiada co najmniej podstawowe wykształcenie oraz prawo jazdy kategorii C. Warunkiem koniecznym jest również wykonanie badań lekarskich oraz uzyskanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań.

Specjalistyczne szkolenie

Spełniając wyżej wymienione warunki, można zapisać się na kurs. Jego ofertę sprawdzisz na stronie internetowej: https://corleonis.pl/szkolenia/.

W trakcie kursu kandydat zdobywa wiedzę oraz umiejętności z zakresu obsługi  żurawia, zasad bezpiecznej eksploatacji,  jego budowy, obowiązków operatorów, bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i zasad postępowania w przypadku awarii lub wypadku. Szkolenie może być indywidualne, a także grupowe. Obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną prowadzoną przez wykwalifikowaną w tym kierunku osobę.

Kandydat, który zakończył kurs pozytywnym wynikiem z egzaminu, otrzymuje od UDT bezterminowe zaświadczenie kwalifikacyjne (kat UDT – IIŻ). Uprawnia ono do obsługi wszystkich rodzajów żurawi samojezdnych, przenośnych lub przewoźnych na terenie kraju, jak i za granicą. Co więcej, zaświadczenie może być wydane również w języku angielskim lub niemieckim. Operator jest zobowiązany posiadać ten dokument zawsze podczas obsługi urządzenia w miejscu pracy.

  • Znajdziesz tu ciekawe informacje na wszystkie tematy - zarówno te poważniejsze, jak i luźniejsze. Te, związane z pracą, biznesem i techniką, ale także dotyczące zdrowego życia, mody i hobby.

Random Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*
*

10 − 5 =