Kto może ubiegać się o zasiłek rodzinny w Niemczech?

W Niemczech zasiłek rodzinny nosi nazwę „Kindergeld”. Prawo do tego finansowanego przez państwo świadczenia mają wyłącznie rodzice dzieci poniżej 18 roku życia.

Kto może złożyć wniosek?

O Kindergeld może ubiegać się osoba, która jest obywatelem UE/EOG lub obywatelem Szwajcarii mieszkającym w Niemczech. Musisz również mieszkać w Niemczech razem z dziećmi i być odpowiedzialnym za ich finansowe utrzymanie. Dotyczy to dzieci do 25 roku życia, które studiują w Niemczech. Jeśli mieszkasz w innym kraju UE lub w Szwajcarii i tam pracujesz, możesz nadal mieć prawo do zasiłku rodzinnego, jeśli spełniasz określone warunki.

Dzieci urodzone poza granicami Niemiec (poza UE/EOG) mogą również otrzymać zasiłek Kindergeld, jeśli od urodzenia mieszkają w Niemczech lub jeśli od urodzenia mieszkają w Niemczech, ale tylko raz były zameldowane pod adresem szkolnym w Niemczech. W tym celu należy przedstawić dowód, że dziecko od urodzenia do chwili obecnej stale mieszka pod aktualnym adresem w Niemczech.

Kto jest uprawniony do pobierania zasiłku rodzinnego?

Jeśli jesteś mieszkańcem Niemiec i Twoje dzieci mieszkają z Tobą w Niemczech, możesz mieć prawo do zasiłku rodzinnego. Musisz mieć prawną odpowiedzialność rodzicielską za dziecko lub sprawować nad nim opiekę. W tym przypadku władza rodzicielska oznacza, że mogą Państwo podejmować ważne decyzje dotyczące wychowania dziecka. Należy do nich decyzja o tym, gdzie i z kim dziecko będzie mieszkać, kto będzie się nim opiekował w razie choroby, jaką religię, edukację i orientację kulturową powinno mieć.

  • Znajdziesz tu ciekawe informacje na wszystkie tematy - zarówno te poważniejsze, jak i luźniejsze. Te, związane z pracą, biznesem i techniką, ale także dotyczące zdrowego życia, mody i hobby.

Random Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*
*

trzy × jeden =