Czego pracownicy mogą dowiedzieć się na szkoleniu BHP?

Każdy nowo zatrudniony pracownik, jak również praktykant, czy stażysta przed rozpoczęciem pracy w danej firmie musi przejść szkolenie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Za jego organizację odpowiada pracodawca i to on również pokrywa wszelkie z tym związane koszty. Program takiego, krótkiego kursu, uzależniony jest od rodzaju i miejsca wykonywanej pracy, a jego ogólny zarys opisano w rozporządzeniu Ministerstwa Gospodarki z 2004 roku.

Jakie są formy szkolenia?

Szkolenie BHP odbywa się przed przystąpieniem do czynności związanych z wykonywaną pracą, ale jest ważne tylko kilka lat: trzy, pięć lub sześć, w zależności od rodzaju wykonywanego zawodu. Po tym czasie należy przejść je jeszcze raz. Każdy kurs kończy się krótkim egzaminem, a uczestnicy otrzymują stosowne zaświadczenie. Zwykle pracodawca organizuje je w taki sposób, że są prowadzone w godzinach pracy przez wykwalifikowanego szkoleniowca. Obecnie dopuszcza się również kursy w formie elektronicznej, poprzez różnorodne platformy. Jedną z wielu ofert można znaleźć na przykład na stronie: https://www.comesbhp.pl/e-learning, gdzie zamówić można różnorodne kursy.

Co zawiera program szkolenia?

Podstawowe wiadomości przekazywane na każdym szkoleniu BHP, to przedstawienie praw i obowiązków pracownika wobec pracodawcy. Następna kwestia to omówienie przepisów dotyczących bezpieczeństwa podczas wykonywania obowiązków służbowych na konkretnym stanowisku, ze zwróceniem uwagi na możliwe zagrożenia i sposoby zapobiegania im. Ponadto niezwykle ważna część kursu to zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy i postępowania w razie nieszczęśliwego wypadku

  • Znajdziesz tu ciekawe informacje na wszystkie tematy - zarówno te poważniejsze, jak i luźniejsze. Te, związane z pracą, biznesem i techniką, ale także dotyczące zdrowego życia, mody i hobby.

Random Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*
*

sześć − 2 =